Over ons

Veiligheid en gezondheid zijn belangrijke pijlers voor organisaties. In een organisatie waarin veiligheid en gezondheid in de praktijk wordt gebracht zorgt de organisatie goed voor haar eigen mensen en de mensen in haar omgeving, en zorgen werknemers goed voor zichzelf en voor elkaar. Op deze manier gaat de organisatie beter functioneren, wordt de schadelast beperkt en verbetert de concurrentiepositie.

De Arbowetgeving verwacht van bedrijven dat zij zorg dragen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en daartoe een beleid voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Arbo is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. De overheid treedt steeds verder terug en stelt doelvoorschriften op. Het concretiseren van deze doelvoorschriften wordt overgelaten aan de werkgevers- en werknemersorganisaties. In de praktijk is het niet altijd even eenvoudig om veiligheid en gezondheid in de organisatie te implementeren en te borgen.

Stephan_Hemme_HSE-Event

Over Stephan Hemme

Dat is de reden dat ik HSE-event heb opgericht. HSE-event wil uw partner zijn bij het (verder) beheersen, bevorderen en borgen van Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) in uw organisatie. Enerzijds kunnen wij u ondersteunen om aan de eisen vanuit de wetgeving te voldoen, anderzijds om het rendement uit uw “menselijk kapitaal” te verbeteren.

HSE-event is op 1 april 2012 opgericht door Stephan Hemme, (register) Hoger Veiligheidskundige en (gecertificeerd) A&O deskundige. Na vele jaren voor Arbodienstverleners te hebben gewerkt en bedrijven in vele branches te hebben ondersteund op het gebied van VGW, is mijn langgekoesterde wens om te gaan ondernemen hiermee in vervulling gegaan.

HSE-event heeft de visie dat mensen in een veilige en prettige werkomgeving optimaal kunnen samenwerken en functioneren. Wij gaan graag op het gebied van kwaliteit van arbeid met u de samenwerking aan om het hoogst mogelijke resultaat voor uw organisatie te bereiken.

Onderscheid maken van andere dienstverleners
HSE-event wil net dat onderscheid maken wat andere dienstverleners niet kunnen / willen. Wij staan dan ook voor een klantgerichte, oplossingsgerichte en resultaatgerichte benadering. De rapportages zijn in heldere en klare taal, uitgebrachte adviezen zijn zo praktisch en concreet mogelijk. Deze werkwijze zorgt voor eenduidigheid en effectiviteit.

HSE-event verleent een brede dienstverlening op het gebied van VGW. Het is altijd mogelijk om aanvullende dienstverlening op het gebied van VGW te verzorgen. HSE-event beschikt namelijk over een groot netwerk van professionele deskundigen op diverse deelgebieden binnen VGW.