Privacyverklaring HSE-Events

HSE-Events hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en bezoekers.

Verwerking van persoonsgegevens
HSE-Events verwerkt persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze website. Dit doen we voor de uitvoering van onze diensten en om onze service te verbeteren. We verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor deze doeleinden. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer zijn.

Delen van persoonsgegevens
HSE-Events deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging van persoonsgegevens
HSE-Events neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met HSE-Events via info@hse-events.com. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat HSE-Events niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
HSE-Events behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatste update: 27 februari 2023