Arbobeleid / Arbozorgsystemen

Volgens de Arbowet zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken. HSE-event kan uw organisatie ondersteunen met het verzorgen van voorlichting, trainingen of toolboxen op alle arbo-onderwerpen.

OHSAS 18001 is een norm voor een arbomanagementsysteem waarmee de organisatie de arborisico’s die verband houden met de activiteiten van de organisatie kan beheersen en de prestatie van het systeem kan verbeteren. De OHSAS richtlijn heeft in eerste plaats betrekking op arbeidsomstandigheden en niet op de veiligheid van producten en diensten.

Een arbomanagementsysteem op basis van OHSAS 18001 bestaat uit vijf onderdelen:
• Arbobeleid;
• Planning;
• Implementatie en uitvoering;
• Controle en corrigerende maatregelen;
• Beoordeling door de directie.

Bent u op zoek naar een betrouwbare partner die u kan helpen bij het opzetten en implementeren van een effectief arbomanagementsysteem?

HSE-event is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het voldoen aan de vereisten op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.