Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

De werkgever voert, binnen het algemeen arbobeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Onder psychosociale arbeidsbelasting wordt bijvoorbeeld werkdruk, agressie en geweld en ongewenst gedrag verstaan. HSE-event kan voor uw organisatie de psychosociale arbeidsbelasting inventariseren en/of een beleid op het gebied van PSA opstellen. U kunt kiezen voor het inventariseren op basis van vragenlijsten of groepsinterviews. Voor de juiste keuze en inzet van deze interventies adviseren wij u graag!