Machineveiligheid

In het Arbobesluit is bepaald dat voor de grotere arbeidsmiddelen een risicobeoordeling wordt uitgevoerd. In de praktijk gebeuren nog zeer regelmatig ernstige ongevallen met machines. HSE-event kan een quick scan machineveiligheid voor uw organisatie uitvoeren op basis van hoofdstuk 7 Arbobesluit of een risico beoordeling op basis van NEN EN ISO 12100.

Deze beoordeling is gebaseerd op:

  • Het invoeren van alle arbeidsmiddelen in een inventarisatielijst, inclusief een foto per machine.
  • Vaststelling van toepassing zijnde Wet- en Regelgeving en normen.
  • Het beoordelen van beleidsmatige- en organisatorische aspecten met betrekking tot machineveiligheid.• Het inventariseren van alle significante gevaren en het uitvoeren van een risicoanalyse hiervan.
  • Het uitvoeren van een beoordeling aan de hand van de minimum eisen en het beschrijven van de belangrijkste tekortkomingen.
  • Op basis van de gehouden inventarisaties zal HSE-event een machine RI&E opstellen, inclusief een Plan van Aanpak.