Bedrijfshulpverlening

Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer bedrijfshulpverleners aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal bedrijfshulpverleners moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

HSE-event ondersteunt uw organisatie bij het organiseren van de BHV bijvoorbeeld bij het inventariseren van de BHV, het inregelen van de BHV en het opstellen van een Bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan.