Ongevallen

Helaas komen arbeidsongevallen in Nederland jaarlijks voor. Het gaat gemiddeld om 65 dodelijke en 3500 ernstige ongevallen. Gelukkig zien we de laatste jaren een dalende trend.

Als werkgever wil je dat je werknemers veilig kunnen werken. Des te vervelender is het wanneer er toch een arbeidsongeval plaatsvindt. Naast persoonlijk leed, imago- en materiƫle schade, eventuele juridische claims en verstoring van het bedrijfsproces, zorgen ongevallen voor hoge kosten.

Leren van een arbeidsongeval
Door arbeidsongevallen of bijna-ongevallen goed te bestuderen en vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, kun je veel leren. Dit helpt je soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Wat kan HSE-event voor je doen?
De adviseur van HSE-event onderzoekt samen met jou (en medewerkers) wat de achterliggende oorzaken van het arbeidsongeval zijn en welke beheersmaatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. We doen geen onderzoek naar de schuldvraag.

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of Preventief medisch onderzoek (PMO)

Hoe gezond en vitaal is uw organisatie? Waar krijgen uw werknemers energie of juist stress van? Een PAGO of PMO geeft antwoord. Via een online vragenlijst eventueel in combinatie met fysieke onderzoeken krijgen uw werknemers duidelijkheid over hun mentale en fysieke gezondheid. HSE-event kan deze onderzoeken voor u laten uitvoeren.

Een PAGO is een wettelijke verplichting en is gericht op de gezondheidsrisico’s die te maken hebben met werk (o.a. schadelijk geluid, fysieke belasting). Conform de Arbowet ben je als werkgever verplicht dit onderzoek aan te bieden aan het personeel. De inhoud van de PAGO wordt opgenomen in de RI&E. Medewerkers hebben het recht om deel te nemen aan het onderzoek, maar dit is niet verplicht.

Het PMO is meer dan een wettelijke verplichting. Er is aandacht voor de lichamelijke en geestelijke conditie en leefgewoonten van uw medewerkers. Deze zaken zijn immers erg belangrijk voor het goed kunnen functioneren in het werk. Een PMO kijkt ook naar chronische aandoeningen en riskante leefgewoonten.

Voordelen van een PMO / PAGO
Een PAGO / PMO maakt voor uw organisatie van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van uw werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid komen in een vroeg stadium aan het licht. Na het onderzoek kan het bedrijf maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren. Individuele werknemers kunnen advies krijgen omtrent hun wijze van werken en leefgewoonten.

De resultaten van het onderzoek kunnen door HSE-event worden uitgewerkt in groepsoverzichten (borgen van anonimiteit van de deelnemers), met name van de vragenlijstresultaten. Welke klachten komen veel voor, op welke afdeling? Komen bepaalde klachten meer voor dan elders, bijvoorbeeld vergeleken met de eigen branche? Mits de juiste vergelijkingen worden gemaakt, kan het onderzoek op groepsniveau nuttige informatie opleveren voor het bedrijf.

Wanneer voor een tweede of volgende maal een PAGO/PMO-cyclus wordt uitgevoerd, kan men vaak veranderingen in de resultaten waarnemen. Die veranderingen zeggen veel over de effectiviteit van de ingezette acties. Zo monitoren wij periodiek de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers.